Find svar på dit spørgsmål

Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver leveret og solgt gennem FunCam.dk.
Handelsbetingelserne gælder for enhver aftale som FunCam.dk påtager sig.

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør et samtykke til at være bundet af disse betingelser, der etablerer et kontraktforhold mellem dig og FunCam.dk

FunCam.dk kan fra tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft efter FunCam.dk slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted.

Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden, eller køb af vores produkter, efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Generelle oplysninger

FunCam.dk
(en del af "Diskotek Til Din Fest")

Fjald 1

7500 Holstebro

CVR: 38167839

Telefon: +45 28866700

Email: info@funcam.dk


FunCam.dk er udlejer af kameraudstyr, heraf kaldet photo booth, ved brug til private -og erhvervsarrangementer.
FunCam.dk tilbyder udlejning af photo booths, håndtering og behandling af fotos taget af kunden på enheden samt køb af tilbehør i forbindelse med udlejningen.


Når et billede tages på photo boothen, vil dette blive uploadet til serveren forbundet til enhedens applikation, hvis der er forbindelse til internettet via Wi-Fi netværk.
Der er mulighed for "direkte download" af billederne på photo boothen. Dette sker via indtastning af e-mail adresse på skærmen. Denne funktion kræver oprettelse til Wi-Fi netværk. Koden til Wi-Fi netværk skal oplyses af kunde til FunCam.dk pr. mail senest 3 dage før begivenheden. FunCam.dk kan ikke stilles ansvar for hvem billederne deles med via denne funktion.

Hvis der er ingen eller langsom internetforbindelse, vil billederne blive gemt på FunCam.dk photo boothen, indtil næste gang der er forbindelse til internettet og applikationen er aktiv, hvorefter alle billeder automatisk vil blive uploadet til serveren.

Der er ingen begrænsning på hvor mange billeder der kan tages, med mindre andet er aftalt direkte med FunCam.dk.


Billederne sendes i et unikt downloadlink til kunden efter arrangementet. Billederne vil være tilgængelige i 30 dage, hvorefter de slettes.


Eftersom der kan være store forskelle på lysforhold mv. alt efter tidspunkt på dagen og lokationen, hvor arrangementet afholdes, gives der ingen garanti for kvaliteten af billederne.


Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på pågældende vare.
Alle priser er inklusiv moms og angivet i danske kroner (DKK).

FunCam.dk kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke gøre krav på den trykfejlede pris. FunCam.dk kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.

Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer.

Ved bestilling kan du se den endelige pris, hvilket er inklusiv moms, afgifter og fragtomkostninger.

Der sendes en ordrebekræftelse pr. mail med vedhæftet faktura (PDF-fil), når vi har modtaget din bestilling, hvori der kan betales via bankoverførsel.


Fortrolighed

Hos FunCam.dk er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde.
Alle oplysninger modtaget fra dig, eller om dig, vil blive behandlet fortroligt.


Ansvar

FunCam.dk er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyninger eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk, såvel computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for FunCam.dks kontrol.

Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil. 


Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

FunCam.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af FunCam.dk eller andre, som FunCam.dk har ansvaret for.

  • FunCam.dk er ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
  • FunCam.dk og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.
  • FunCam.dk og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.


Levering, opstilling og afhentning

Ved leje af en FunCam.dk photo booth indgår levering, opstilling og afhentning i prisen, med mindre andet oplyses på købstidspunktet.


Aftalen omkring dato/tidsrum for levering, opstilling og afhentning påføres af kunde under bestillingen af photo boothen, hvorefter FunCam.dk vil tage kontakt til kunden for at aftale nærmere inden en endelig ordrebekræftelse. Kan FunCam.dk ikke levere efter kundens ønske, vil ordren blive annulleret.

Hvis der ikke er adgang til lokationen for arrangementet i det aftalte tidsrum for levering, opstilling og afhentning vil der blive opkrævet et yderligere gebyr på 500 dkk pr. påløbende time. 

Der kan forekomme forsinkelser ved levering og afhentning, hvilket FunCam.dk er forpligtet til hurtigst muligt at informere kunden pr. telefon/SMS eller e-mail. Der kompenseres ikke ved forsinkelser.

Vi foretager ikke levering til ikke-brofaste ø'er i Danmark samt i udlandet, Færøerne eller Grønland. Ordrer med levering til disse steder vil blive annulleret.


Alle produkter og varer lejet hos FunCam.dk forbliver FunCam.dks ejendom.
Risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler FunCam.dk indtil leveringstidspunktet har fundet sted. Leveringstidspunktet anses, når varen er opstillet på lokationen for arrangementet.

Alle billeder taget til et arrangement, vil bive sendt i et unikt downloadlink til kunden indenfor 7 dage efter arrangementet. 

Billederne vil være tilgængelige i 30 dage fra de er taget, hvorefter de slettes fra serveren.


Ansvar for udstyr

Udstyret leveres på kundens ansvar, og risikoen for udstyrets bortkomst og/eller beskadigelse påhviler kunden, fra tidspunktet for opsætningen af udstyret og indtil dette er afhentet af FunCam.dk.


Skader

Kunden er ansvarlig for skader opstået under lejeperioden.

Ved leje af FunCam.dk photo booth indgår der forsikring, hvilket betyder at du ved beskadigelse betaler en selvrisiko i henhold til:

  • Beskadiget skærm: 1.500kr.
  • Beskadiget lys: 750 kr.
  • Beskadiget eller bortkommen stativ: 750 kr.
  • Bortkommer eller totalskades udstyret i din besiddelse, opkræves du kr. 8.000 i erstatning herfor.


Såfremt det udlejede udstyr bortkommes eller beskadiges, betaler kunden selvforsikringen foruden lejeprisen.


Ved leje af FunCam.dk photo booth gælder følgende:

Der ydes ingen fortrydelsesret for booking af FunCam.dk photo boothen, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk.2, nr. 13.

Du har mulighed for at afbestille din booking af varen mod betaling af 50% af prisen med mindre andet er skrifligt aftalt.
Ønsker du at ombestille eller ændre en ordre er dette omkostningsfrit ved at informere FunCam.dk senest 10 arbejdsdage inden datoen for arrangementet. Dette skal ske skriftligt pr. e-mail.

Der kan være forbehold for at den ombookede dato er udsolgt hos FunCam.dk. I så fald vil dette håndteres som en aflysning.

Afbestilling og ændring af ordre kan ske via info@funcam.dk


Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på FunCam.dk har vi brug for følgende oplysninger om dig: Leveringssted, betalingsoplysninger og kontaktoplysninger. Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.


Klage, lovvalg og værneting


Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på: info@funcam.dk


Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem FunCam.dk samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Holstebro.


Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg


Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@funcam.dk
Sidst ændret: 01/03/2023

Attraktiv pris

Vi opstiller & afhenter

DKs nemmeste løsning

Vil du booke en 
FunCam
photo booth?